933 293 925 info@alergocat.cat

La dermatitis de contacte per calçat és una inflamació cutània causada pel contacte del peu amb parts del calçat. Es veuen incriminats múltiples al·lergògens, ja que són moltes les substàncies que s’utilitzen en el procés d’elaboració d’una sabata.

L’al·lergen més sovint implicat és el crom, metall usat per adobar les pells que s’empren principalment al calçat.  En canvi, si revisem les publicacions anglosaxones,  són els components de les gomes, probablement per les diferències en la fabricació del calçat.

Altres al·lèrgens implicats en menor freqüència són  les resines, additius fets servir en la fabricació del cautxú, tints com la parafenilenodiamina  i el níquel o cobalt, metalls usats com a ornaments del calçat.

Així i tot, hi ha un alt percentatge de casos on no aconseguim esbrinar l’al·lergen causal, per què a la indústria del calçat cada vegada es fan servir més productes, com plàstics, coles, diferents adhesius,  fins i tot pigments molt variats.

La realització de proves epicutànies és imprescindible, permet el diagnòstic i descarta altres possibles causes. La part més important per elaborar un pla de tractament és impedir l’al·lergen una vegada es coneix. Els productes que es fan servir com substituts  d’aquests materials disminuiran la probabilitat de futurs episodis de dermatitis.