933 293 925 info@alergocat.cat

Estudi i diagnòstic

proves i procediments

intenció d’oferir una atenció personalitzada de màxima qualitat i propera per tenir cura de la salut i el benestar
de les persones.

Que és l’al·lèrgia ?

És una resposta exagerada del sistema immune que identifica com nocives determinades substàncies habitualment tolerades per la majoria de persones. La resposta inadequada produeix una sèrie d’alteracions inflamatòries en diferents òrgans que originen els diferents símptomes i signes de l’al·lèrgia.

Prick - test:

La prova més realitzada. S’utilitza per investigar l’al•lèrgia mediada per anticossos IgE, també anomenada reacció de hipersensibilitat immediata. Consisteix en l’aplicació d’una gota de l’extracte de l’al•lèrgen a testar a la cara anterior de l’avantbraç. A continuació s’efectua una lleugera punció amb una llanceta a través de la gota de l’extracte i la capa més externa de la pell (epidermis). La resposta s’inicia en pocs minuts i transcorreguts quinze minuts es realitzarà la lectura de la prova.

• Una variant d’aquesta prova és el prick by prick: consisteix en punxar amb la llanceta la substància en estat natural, i a continuació fer la punció amb la mateixa llanceta sobre la pell.

Prova intradèrmica

Per alguns al•lèrgens no és suficient la prova del prick test i es recomana fer proves intradèrmiques. Consisteix en la injecció directa de l’extracte més profundament, en la segona capa de la pell (dermis) i es procedeix a la lectura als 15-20 minuts.

Proves epicutànies

Consisteixen en l’aplicació en la pell de l’esquena d’uns pegats impregnats amb diferents substàncies. Aquests pegats han de romandre en contacte amb la pell durant 48 hores: passat aquest temps es retiren i es realitza una primera lectura de la prova. El resultat definitiu s’ obté a les 96 hores. Les proves epicutànies s’utilitzen per diagnosticar les reaccions de hipersensibilitat retardada. Hi ha bateries específiques d’acord a l’ambient laboral (perruqueria, indústria, fàrmacs) o substàncies (coles, tints, cosmètica, etc.) amb les que contacta el pacient. Així mateix algunes varietats exigeixen l’aplicació de llum o raigs UVA.

proves cutanies fisiques

PROVES CUTÀNIES FÍSIQUES

Consisteix en l’aplicació de l’estímul desencadenant sospitós de la urticària sobre la pell per comprovar si realment és el causant i confirmar el diagnòstic. Es pot requerir l’aplicació d’un pes mitjançant el test de pressió, l’aplicació de fred mitjançant el test del glaçó de gel, etc, o de dispositius específics com el TempTest que determina si un pacient pateix urticària després del contacte per fred o calor i a partir de quin llindar de temperatura apareixen aquests símptomes.

Proves de provocació a les mucoses (test conjuntivals i nasals)

Utilitzant de forma controlada els al•lèrgens implicats, a més de certificar la relació entre l’exposició a l’al•lergen i els símptomes, poden ser essencials en l’estudi d’alguns tipus d’al•lèrgies com les laborals així com en el seguiment i avaluació de la immunoteràpia.

Espirometria i test de broncodilatació

Aquest test avalua la capacitat bronquial del pacient i l’afectació que malalties com l’asma, tos crònica, bronquitis o malaltia pulmonar obstructiva crònica causen en ella. Serveix per fer controls de la funció pulmonar durant el tractament de l’asma i en les crisis. Consisteix en bufar a través d’un espiròmetre després d’una inspiració profunda. Posteriorment s’inhalarà un broncodilatador per tornar a repetir la mateixa maniobra  als 15 minuts.

Rinomanometria

És una tècnica d’exploració clínica que registra les variacions de flux i de pressió que es produeixen a l’interior de les fosses nasals durant les diferents fases de la respiració, el que permet valorar el grau de permeabilitat de les mateixes. Així mateix permet valorar els canvis en el grau d’obstrucció nasal després del tractament de la rinitis o després de l’exposició a un al•lergen (prova de provocació nasal).

Prova de provocació oral

Consisteix en l’administració de l’aliment o el medicament sospitós en dosis creixents per comprovar la tolerància o l’al•lèrgia a aquest, quan no s’ha arribat a un diagnòstic de certesa. Aquestes proves sempre s’han de fer en un entorn hospitalari de forma controlada.

proves de laboratori

PROVES DE LABORATORI

Per l’estudi al·lergologic  disposem de  determinacions que mostren sensibilització mitjançant l’extracció d’una mostra de sang. La determinació de la presència d’anticossos específics contra possibles al·lèrgens té implicacions en la presa de decisions per part de l’al·lergòleg de cara a la prescripció de tractaments, i ajuda a confirmar el diagnòstic o a descartar-lo.

Poseu-vos en contacte
amb nosaltres

(+34) 647 929 090

WhatsApp

(+34) 647 929 090

info@alergocat.cat

12 + 15 =