933 293 925 info@alergocat.cat

L’asma és una malaltia de l’aparell respiratori caracteritzada per episodis d’ofec a causa d’una disminució del diàmetre bronquial. A l’hora de plantejar l’exercici cal tenir en compte un seguit de condicions a fi d’ajudar al correcte desenvolupament físic.

L’asma bronquial no desaconsella l’esforç i seria tan dolent apartar una persona asmàtica de l’esport, com exigir sempre un rendiment màxim sense tenir en compte les característiques de la malaltia.

Cada asmàtic té un límit  diferent de tolerància  a l’exercici, i per això no podem mesurar pel mateix raser. Un asmàtic pot arribar a ser un esportista d’elit.

La natació és el millor esport, així com la gimnàstica de flexibilitat, caminar, anar en bicicleta i fer senderisme són bones activitats esportives per persones amb asma.  L’exercici de resistència és el pitjor; fàcilment pot desencadenar una crisi d’asma. L’exercici de curses perllongades pot donar problemes.

Normes generals a l’hora de fer exercici

 • Fer uns 10 a 20 minuts d’escalfament amb curses curtes o exercicis gimnàstics, acompanyats de respiració nasal controlada, ajuden a augmentar la tolerància de l’asmàtic a l’esforç.
 • En el possible, intenteu respirar pel nas, que garanteix un millor escalfament i humidificació de l’aire.
 • No realitzar exercicis màxims en intensitat.
 • Si és possible, realitzar esport en ambients càlids i humits.
 • Tractar que l’exercici es faci a intervals.
 • Portar la medicació broncodilatadora “de rescat” en la bossa d’esport.

 

Què s’ha d’evitar i que no s’ha de fer?

 •  En moments de crisi o mal control de la malaltia no s’ha de fer esforç, perquè l’asma podria augmentar i representar un risc important.
 • Evitar els ambients freds i secs. Si ha de fer exercici en aquestes condicions, utilitzar un tapaboques (buff) per evitar que l’aire fred entri directament a la via aèria.
 • Evitar l’exercici en ambients contaminants o amb fum.
 • Si és al·lèrgic al pol·len, no és recomanable practicar esport a l’aire lliure en les èpoques de màxima pol·linització.
 • Quan s’utilitza el peak flow o mesura del flux espiratori màxim, no fer exercici si es registren valors anormalment baixos.

Una persona amb asma  pot fer una vida completament normal. Cal saber controlar-se i progressar en el seu estat físic.