933 293 925 info@alergocat.cat

Si el viatge és curt, no cal que la vacuna vagi refrigerada, les vacunes de l’al·lèrgia poden resistir de 6 a 8 hores fora de la nevera  sempre que no estiguin exposades a molta calor. En cas de dubte,  utilitzeu una bossa petita isotèrmica pel trasllat.

En els desplaçaments en avió, és aconsellable transportar la vacuna en l’equipatge de mà, en embalatge isotèrmic refrigerat per mantenir la cadena de fred  i no en l’equipatge facturat. Acompanyeu de la recepta, prescripció mèdica o justificació específica per si el personal de control així ho pogués requerir. Un cop arribeu al destí,  guardeu la vacuna en un lloc refrigerat.