933 293 925 info@alergocat.cat

Hi ha una creença comuna que algunes races de gats – especialment les races sense pèl –  no fan al·lèrgia, això no és més que una llegenda urbana.

No hi ha gats veritablement lliures d’al·lèrgens. Tots els gats i totes les races de gats produeixen Feld1 (al·lergen principal del gat) i són potencialment capaços de produir al·lèrgia a les persones. El color del gat o la longitud dels cabells tampoc no afecten la producció d’al·lèrgens.

De tota manera, hi ha altres factors que poden influir en la producció d’al·lèrgens als gats: la producció de testosterona, els mascles no castrats produeixen més al·lèrgens que les femelles i que els mascles castrats i l’edat, els gats més grans poden reduir la secreció de Feld1.

Si patiu d’al·lèrgia al gat i decidiu mantenir la mascota a la llar, recomanarem:

  • Ventilar freqüentment l’habitatge.
  • Evitar tocar a l’animal.
  • Intentar rentar l’animal. Es pot banyar el gat per reduir la quantitat de Feld1, encara que l’efecte no dura més d’un o dos dies. El bany és eficaç fent-ho només amb aigua.
  • Restringir el seu accés al dormitori.
  • Netejar a fons amb aspirador amb filtres HEPA.
  • Aplicar locions específiques. Actualment, hi ha un producte al mercat que s’anomena Vetriderm. És una loció que s’aplica sobre la pell i el pèl de l’animal i redueix eficaçment els símptomes relacionats amb l’al·lèrgia.
  • També és possible reduir la producció de Feld1 amb una dieta especial amb pinso hipoal·lergènic. Per exemple, la dieta Proplan LiveClear ha demostrat una reducció d’un 47% en la producció del Feld1 després de tres setmanes del consum. Aquesta dieta conté una proteïna procedent de l’ou (antiFeld1-IgY) que si s’uneix a la Feld1, acaba neutralitzant-la.

Aquestes mesures són necessàries encara que a vegades són insuficients. En el cas de no poder evitar l’animal i segons li indiqui el seu al·lergòleg, es pot  plantejar immunoteràpia específica.