933 293 925 info@alergocat.cat

L’òxid nítric és un gas produït per les cèl·lules que participen en  la inflamació associada amb l’asma.

L’avaluació de la fracció d’òxid nítric exhalat (FeNO) :

  • contribueix al diagnòstic d’asma.
  • proporciona informació sobre el nivell d’inflamació subjacent de les vies respiratòries.
  • serveix per monitorar la resposta al tractament.
  • serveix per predir les exacerbacions: els valors elevats de FeNO s’associen a un risc 3,2 vegades més gran d’exacerbacions en comparació dels nivells baixos de FeNO.

És una tècnica senzilla en què el pacient ha de bufar a través d’un filtre de manera suau i seguir les instruccions del personal encarregat de dur a terme la prova.

La prova FeNO no substitueix l’espirometria. El FeNO reflecteix directament el grau d’inflamació de les vies respiratòries, mentre que l’espirometria mesura el grau d’obstrucció del flux aeri.

Totes dues proporcionen informació important sobre diferents aspectes de la malaltia.