933 293 925 info@alergocat.cat

Al·lergocat disposa  d’activitat assistencial a l’Hospital de Dia d’Al·lèrgia dins de les instal·lacions de HM Nou Delfos  per realitzar les proves de més complexitat .

Què s’entén per HdD d’Al·lèrgia ?

S’entén com a «hospitalització de dia» l’assistència a l’hospital durant unes hores, ja sigui per a diagnòstics, investigacions clíniques o exploracions múltiples, així com per a tractaments que no es poden fer a la consulta externa, però que no justifiquen l’hospitalització convencional.

L’activitat principal és la realització dels procediments propis de l’especialitat que impliquen un risc més gran o una durada perllongada. D’aquesta manera es contribueix a la millora de les condicions de seguretat i qualitat de la seva pràctica.