933 293 925 info@alergocat.cat

El nivell de la immunoglobulina IgE sèrica total valora la predisposició al·lèrgica en general  i sovint està  elevada en pacients al·lèrgics, però també en persones amb altres patologies com són infeccions per paràsits, immunodeficiències, malalties reumatològiques, etc., i  a més a  més, el nivell alt d’IgE no sempre indica patologia, per tant, pot existir  en persones sanes.

Les persones amb IgE total alta tenen més facilitat per desenvolupar al·lèrgia  a qualsevol substància tanmateix  no obligatorietat. Per contra, algunes persones que en principi no tenen aquesta facilitat, sí que poden acabar fent al·lèrgia a alguna substància.

En conseqüència, encara que els nivells elevats d’IgE sèrica total s’associen amb més freqüència a malalties atòpiques, de forma global els estudis mostren que la determinació d’IgE sèrica total té un valor limitat com a mètode de cribratge per a les malalties al·lèrgiques.