933 293 925 info@alergocat.cat

Avui en dia l’asma es pot considerar una contraindicació relativa per la pràctica del submarinisme. Sobretot si és d’origen al·lèrgic.

En general, les persones amb asma poden bussejar sempre que no tinguin símptomes. En el moment de la immersió, la funció pulmonar ha de ser normal, però cal tenir en compte la possibilitat d’atacs d’asma per estrès (emocional o físic) o per respiració d’aire fred.

Recomanacions:

La guia de la British Thoracic Society sobre asma i submarinisme fa les següents recomanacions:

  1. Els individus amb història d’asma en el passat, però que estan asimptomàtics, sense medicació i tenen proves de funció respiratòria normals poden ser aptes per a bussejar.
  2. Els individus amb asma present, ben controlada amb medicació, amb desencadenants ben coneguts, i amb proves de funció respiratòria normals abans i després de l’esforç, poden ser aptes per a bussejar.
  3. Els individus amb asma aptes per bussejar han de rebre informació específica sobre el maneig de la seva malaltia. Han de reconèixer i controlar els seus símptomes i realitzar control del flux espiratori màxim (FEM) dues vegades al dia. No han de bussejar si pateixen agudització, o el valor del FEM baixa un 10% per sota del millor valor personal o la variabilitat és major del 20%.
  4. Els individus amb asma induïda per exercici, asma induïda per fred o per factors emocionals, no han de bussejar tret que la seva hiperreactivitat bronquial es controli, les proves de funció respiratòria siguin normals i la prova d’esforç sigui normal.

Recordeu  prendre una inhalació de broncodilatador de curta durada  just abans de la immersió i realitzar un ascens  molt lent, evitant qualsevol ascensió ràpida.

Les decisions sobre la participació en futures activitats de submarinisme s’ha de fer de forma individualitzada  mitjançant la presa de decisions informades i compartides.