933 293 925 info@alergocat.cat

El tractament  principal de l’ al·lèrgia a aliments és l’ eliminació de l’ al·lergen responsable.  La necessitat de realitzar estricta evitació  dels aliments pot induir a presentar efectes en l’àmbit psicològic i emocional.

El trastorn es caracteritza per conductes alimentàries d’evicció o restrictives que no estan motivades per una alteració de la imatge corporal ni per un desig d’aprimar-se. El rebuig  a alguns aliments o deixar de menjar és per associació amb l’ esdeveniment traumàtic;  abruptament deixen d’acceptar tots o un grup d’aliments per la por de tenir conseqüències adverses en ingerir-los, després d’haver viscut  experiències negatives passades com les reaccions d’urticària,edema o anafilaxi.

En casos greus, i especialment si existeix al·lèrgia a diversos aliments, es pot manifestar per una pèrdua de pes significativa i/o per mancances nutricionals.  A més de les restriccions dietètiques,  les persones amb al·lèrgia alimentaria complexa poden patir  una marcada interferència en el funcionament psicosocial.

Aquest trastorn pot  anar acompanyat  d’un estrès tant per a qui el pateix com per a la família, ja sigui pel maneig de la patologia (visites a diferents especialistes, proves mèdiques…), l’estrès generat durant els àpats i els problemes relacionats amb la interacció social.