933 293 925 info@alergocat.cat

Actualment, entre el 20 i el 25% de la població té alguna malaltia al·lèrgica més o menys greu. Si continua aquesta tendència, s’estima que en els anys vinents el 50% dels éssers humans presentaran algun tipus d’afecció al·lèrgica.

És important recordar que en el desenvolupament de les malalties al·lèrgiques intervenen factors genètics heretats dels progenitors i factors externs relacionats amb l’estil de vida, l’alimentació, la contaminació ambiental, el canvi climàtic, l’efecte hivernacle, el tabaquisme, el sedentarisme o el sobrepès.

En aquest sentit, un dels objectius d’Al·lergocat és participar i col·laborar amb les diferents associacions de pacients per implementar programes d’atenció integral sanitària  amb el propòsit d’aconseguir millorar l’ atenció i  la qualitat de vida de les persones.

La finalitat se centra a transformar els processos de salut i la prestació de serveis en relació amb l’atenció integrada per aportar  programes innovadors i referents en bones pràctiques de salut evidenciades, consensuades i centrades en les persones.

Una nova línia de treball que aportarà coneixement i millors solucions.