933 293 925 info@alergocat.cat

Què fer si ens pica una medusa? 

Els mesos d’estiu coincideixen amb la presència de meduses adultes pel cicle natural de moltes espècies. Les seves picades podrien produir reaccions no només tòxiques, sinó també al·lèrgiques. MedusApp adverteix en temps real de la presència de meduses al mar.

EL QUE SÍ QUE PODEM I HEM DE FER:

  • Rentar la ferida amb aigua salada.
  • Treure les restes de tentacles amb guants o pinces.
  • Si l’actuació és immediata després de la picada, cal aplicar draps calents (no més de 45º), per desnaturalitzar el verí. Després aplicar fred (bossa de gel) durant 10-15 minuts. Així controlarem el dolor i evitarem que s’estengui el verí.
  • En cas d’utilitzar gel, aquest no ha d’anar directe sobre la pell, sinó dins una bossa ben tancada perquè l’aigua dolça no tingui contacte amb la pell.
  • Mantenir la ferida aïllada de l’aigua i el sol durant dos o tres dies.
  • Aplicar antisèptic a la ferida (alcohol iodat) 3-4 vegades al dia durant 48 a 76 hores. Repetiu això fins que cicatritzi.
  • Administrar antihistamínic via oral per calmar la picor. Crema amb corticoides per baixar la inflamació. Analgèsic pel dolor.
  • Si apareixen signes que facin sospitar que la persona està patint una reacció greu hem d’acudir a un Centre Hospitalari de manera urgent o trucar al 112.