933 293 925 info@alergocat.cat

El sistema immune té com a missió fonamental protegir la identitat i la integritat de l’individu, per a això s’encarrega de reconèixer, allò que és propi de l’organisme, del que és estrany i a més, és un sistema defensiu davant d’agressions i atacs, tant de l’exterior (bacteris, virus) com de l’interior (cèl·lules degenerades o cèl·lules tumorals).

Un estat nutricional adequat és essencial per a una bona funció de les nostres defenses. Dos dels nutrients més estudiats en relació amb els seus efectes sobre el sistema immunitari innat són la vitamina D [1,25(OH)2D3] i el mineral zinc. A més, el zinc és un cofactor necessari per al funcionament de nombrosos enzims o proteïnes reguladores i la vitamina D, a més d’actuar com un regulador clau del calci i del fòsfor a l’organisme, també exerceix notables efectes immunomoduladors.

La vitamina D s’obté fonamentalment mitjançant la síntesi dels raigs solars i mitjançant l’alimentació, els peixos grassos com salmó, seitó, verat o areng són els reis de la vitamina D.

El zinc està extensament distribuït en aliments. Són els productes d’origen marí, principalment les ostres i els crustacis, els aliments top en el rànquing d’aliments rics en zinc.