933 293 925 info@alergocat.cat

Les mesures de resultats reportats pels pacients (Patient Reported Outcomes Measures, PROMs) es refereixen a  qualsevol resultat avaluat directament pel mateix pacient i basat en la percepció del mateix sobre una malaltia i el seu tractament, sense interpretació de la resposta del pacient per part d’un metge o qualsevol altra persona.

Generalment, els PROMs es recullen a través de qüestionaris estandarditzats i validats mitjançant una sèrie de dimensions o atributs representatius de la seva qualitat de vida relacionada amb la salut. En el maneig de l’asma bronquial,  s’utilitzen diversos qüestionaris d’avaluació, un d’ells és l’Asma Control Test (ACT).

L’ACT, és un test validat per a majors de dotze anys  que es fa servir per conèixer si el pacient està ben controlat de l’asma. L’ACT avalua les últimes quatre setmanes i conté cinc preguntes puntuades sobre una escala de l’1 al 5.

Preguntes:

  1. Amb quina freqüència  l’asma li va impedir dur a terme les seves activitats a la feina, l’escola o la llar?
  2. Amb quina freqüència  ha sentit manca d’aire?
  3. Amb quina freqüència els símptomes d’asma (xiulets al pit, tos,manca d’aire, opressió o dolor al pit)  el/la van despertar  durant la nit o més aviat  que  de costum al matí ?
  4. Amb quina freqüència va fer servir el seu inhalador  amb medicació de rescat ?
  5. Com qualificaria el control de la seva malaltia durant les 4 últimes setmanes?

La puntuació final va des del 5 (asma molt mal controlada) fins al 25 (asma completament controlada), és a dir, les puntuacions més altes representen un millor control de l´asma. Així, una puntuació de l’ACT superior a 19 indica una asma ben controlada.