933 293 925 info@alergocat.cat

Les persones que presenten al·lèrgies no tenen un major risc de contraure la infecció pel coronavirus, han de seguir les mateixes recomanacions que la resta per prevenir el contagi i extremar les mesures de control ambiental preses habitualment. Altrament, la població asmàtica ha de tenir una major precaució i complir de forma correcta el tractament preventiu  pautat pel al·lergòleg  per evitar el risc de complicacions.

Recomanacions per reduir l’exposició al pol·len.

Les mascaretes quirúrgiques que han estat indicades per l’ús de la població general no protegeixen de l’al·lèrgia al pol·len. En canvi, les mascaretes autofiltrants (tipus FFP1, FFP2 o FFP3) protegeixen tant de l’exposició a virus com pol·lens i a més a més disminueixen l’exposició als contaminants.

Per  reduir els nivells de pol·len en l’interior dels domicilis recomanem:

  • Evitar ventilar la casa entre les 12 i les 17 hores perquè són les hores amb major quantitat de pol·len en l’atmosfera, degut a l’augment de llum i temperatura.
  • La utilització de purificadors d’aire en els domicilis.

 

Recomanacions per prevenir els problemes de la pell a causa de l’ús de mascaretes.

En el context actual ens hem enfrontat a una nova realitat que comporta canvis en el nostre estil de vida com l’ús de mascaretes. Aquests canvis poden induir o agreujar patologies cutànies com les reaccions al·lèrgiques als components de la mascareta, com tints, gomes i metalls a més d’irritacions en el pont del nas, pòmuls o zona inferior de les parpelles.

Recomanacions :

  • Abans de posar-se la mascareta, higiene de la pell facial, utilitzant aigua i netejadors sense sabó ni additius (fragàncies) de forma molt suau. En cas de necessitar un detergent, utilitzar syndets (sabons sense sabó).
  • Evitar l’aplicació de maquillatges sota la mascareta per a evitar el seu efecte oclusiu i contaminant.
  • Selecció de la mascareta més adient segons cada situació, utilitzant-la el temps imprescindible.
  • En els períodes que estigueu sense utilitzar la mascareta, procurar hidratar la pell facial amb cremes emol·lients.
  • Mantenir l’ús i recanvi adient de mascaretes. Evitar les mascaretes humitejades perquè, a més d’alterar la seva capacitat de filtre, incrementen la humitat de la pell afavorint el desenvolupament de microorganismes.
  • Revisar les zones sotmeses a més pressió: les quirúrgiques afecten més a les zones de darrere de les orelles i les FPP2 al nas i els pòmuls.
  • No es recomanen els tractaments agressius sobre la pell (peeling facials), ni la sobreexposició solar o RUV.
  • S’han de mantenir els tractaments pautats per les diferents patologies cutànies.