933 293 925 info@alergocat.cat

Què diferencia la rinitis al·lèrgica del refredat comú? A vegades és difícil diferenciar aquestes dues afeccions i el que pensem que és un refredat comú pot ser, en realitat, una al·lèrgia.

El refredat comú és un procés infecciós que afecta la mucosa nasal i la faringe, gairebé sempre d’origen víric, mentre que  la rinitis al·lèrgica es caracteritza per una inflamació de la mucosa nasal intervinguda per anticossos IgE i desencadenada per l’exposició a al·lèrgens ambientals.

Amb tot i que presenten símptomes semblants, esternuts, secreció nasal, pressió als orificis nasals i congestió, és possible distingir-les.

El refredat pot acompanyar-se de febre o febrícula; sol durar 7-10 dies; la mucositat és més espessa,  i els símptomes són continus i persisteixen durant tot el dia.

Per contra, la rinitis al·lèrgica no s’acompanya de febre, és més fluctuant durant el dia i la durada dels símptomes és variable. Apareix després de l’exposició a un al·lergen al qual el pacient està sensibilitzat i es caracteritza per picor nasal i mucositat aquosa junt amb els esternuts en salva, sovint associats a conjuntivitis.