933 293 925 info@alergocat.cat

La immunoteràpia és l’únic tractament etiològic de les malalties al·lèrgiques intervingudes per IgE, mitjançant la modificació de la resposta immunitària. No és un tractament exempt de riscos, per la qual cosa els pacients han de ser controlats per personal sanitari adequadament format i seguint directrius estrictes que en garanteixin la seguretat.

QUE ÉS ?

És una unitat sanitària situada en un centre sanitari (hospital, centre de salut o una altra consulta mèdica, especialitzada o no) formada per personal entrenat en l’administració d’extractes al·lergògens. La persona que la dirigeix ​​o controla és un metge al·lergòleg que coneix bé tant les malalties al·lèrgiques com les diferents vacunes i la seva forma d’administració. Altres vegades el metge referent és un metge de família o un pediatre, tot i que sempre està en connexió amb l’especialista.

L’objectiu de les unitats és millorar l’atenció clínica als pacients en tractament amb immunoteràpia específica amb al·lèrgens, seguint criteris de bona pràctica clínica i millorar la seguretat de l’administració d’aquest tractament.

Les unitats d’immunoteràpia estan proveïdes de mitjans suficients per tractar una reacció adversa, si es produís, així com per a fer-ne el registre i l’avaluació.

Hi ha diferents tipus d’unitats d’immunoteràpia: bàsica, avançada i excel·lència, depenent de la complexitat i del risc de cada cas, es dirigeix ​​al pacient a una o altra.

 A les unitats d’immunoteràpia hi sol haver DUE que administren els tractaments i coneixen els protocols.

Els pacients que acudeixen a aquestes unitats per rebre la dosi  de vacuna; són avaluats abans i després de cada injecció, i romanen en observació durant un temps suficient (entre 30 i 60 minuts, en general) abans de marxar.

Es realitza també educació sanitària, informant sobre el seu tractament, possibles efectes adversos i com manejar-los, i recomanacions generals.