933 293 925 info@alergocat.cat

El més probable és que sigui una reacció irritant per la processionària. La processionària del pi o Thaumetopoea pityocampa constitueix una de les principals plagues forestals als països mediterranis i s’està expandint cap al nord d’Europa per l’escalfament global.

Cada eruga disposa al llarg del seu cos d’uns pèls que poden desprendre’s amb facilitat, implicant risc, no només per contacte directe, sinó també per via aèria, ja que, si se sent amenaçada, desprèn els pèls que són transportats pel vent  generant les molèsties.

És ben coneguda la capacitat urticant d’aquestes espícules o pèls per efecte irritatiu, però ocasionalment s’han descrit alguns casos d’al·lèrgia.

Els principals símptomes que poden causar són els que afecten la pell i els ulls en major mesura, encara que també pot afectar els bronquis. En general, es manifesten mitjançant picor intensa, aparició de faves en zones exposades com braços, cara o cames.

En qualsevol cas, l’únic tractament efectiu és evitar l’exposició: cal protegir al màxim la superfície cutània durant els mesos en què estiguin presents les erugues, no tocar-les, ni acostar-s’hi, fins i tot no trepitjar-les.