933 293 925 info@alergocat.cat

La humitat és la quantitat de vapor d’aigua present en l’aire. Els humidificadors poden millorar la pell seca, la congestió dels conductes nasals, fluïdificar la mucositat i facilitar així l’expectoració. L’aire humidificat pot millorar les molèsties produïdes pels refredats i la grip.  En canvi, si tens al·lèrgia als àcars de la pols domèstica, l’humidificador pot fer més mal que bé.

Els àcars, invisibles a simple vista, viuen dins de les cases aproximadament sis setmanes, però es reprodueixen a un ritme vertiginós, sobretot quan el medi és adequat: ambient càlid i humit. La hidratació de l’aire amb un humidificador crea la llar perfecta perquè els àcars de la pols visquin i prosperin. Si tens al·lèrgia als àcars de la pols domèstica, intenta mantenir el nivell d’humitat ambiental de casa per sota del 50% i la temperatura de les habitacions a 18ºC.

Com podem controlar els nivells d’humitat?

Hi ha diversos aparells per mesurar la humitat ambiental, el més conegut és l’higròmetre. Els higròmetres digitals són molt útils, determinen la humitat amb un sensor elèctric i tenen un marge d’error d’un cinc per cent amunt o avall. Són fàcils de llegir i els més moderns també permeten mesurar la temperatura ambiental. La humitat s’expressa en tant per cent o percentatge (%).  Cal tenir en compte:

  • Col·locar l’higròmetre en un lloc específic, habitació, menjador o despatx. Evitar posar-lo a prop de fonts de calor i en llocs on estiguin en funcionament aparells de climatització.
  • Tancar les finestres i les portes i allunyar l’higròmetre d’elles per evitar les fluctuacions de temperatura.
  • Realitzar tres lectures en hores diferents i després fer una mitjana dels resultats obtinguts.

Com podem reduir la humitat de casa?

  • Ventilar cada dia.
  • Evitar estendre la roba dins de casa i tenir plantes en l’interior, especialment en les habitacions.
  • Evitar l’ús d’humidificadors ambientals.
  • Si la humitat relativa és superior al 60%, utilitzar deshumidificadors (la majoria porten un higròmetre integrat).
  • Si teniu un aparell d’aire condicionat, utilitzar el mode dry que té la capacitat d’actuar com deshumidificador.
  • Controlar la temperatura de la calefacció.

 Si tens al·lèrgia als àcars de la pols domèstica, consulta les recomanacions i normes ambientals d’evicció a la nostra web.