933 293 925 info@alergocat.cat

Tots els professionals d’ Al·lergocat  donem molta importància a l’experiència del pacient, també anomenada patient journey.  L’experiència del pacient és fer el correcte per a ells, és a dir, establir una atenció mèdica segura,  d’alta qualitat i en tercer lloc la satisfacció. L’experiència del pacient ha de ser positiva, per això la relació amb el professional ha de ser bona, en un entorn confortable, un tracte humà i personalitzat.

El patient journey, és una metodologia enfocada a analitzar la cadena de valor i els processos  des de l’enfocament del pacient. El mapa d’experiència  no és més que una forma visual d’il·lustrar el camí que recorre el pacient d’ençà que té els primers símptomes fins que arriba el tractament. Aquesta tècnica permet detectar els moments claus en tot el procés assistencial,  entendre  la  malaltia i descobrir noves oportunitats de suport als pacients.

La rinitis al·lèrgica és una afecció molt comuna, però pocs pacients són conscients que els símptomes poden empitjorar amb el pas del temps, especialment si no es tracten. Des de l’aparició dels primers símptomes, esternuts, congestió nasal, rinorrea i picor nasal, és possible que un pacient hagi esperat anys per veure un especialista en al·lèrgia. Quan el pacient pren consciència, sovint s’automedica,  en altres ocasions consulta al Metge General i/o Otorrinolaringòleg  que deriven a Al·lergologia si la clínica segueix una evolució crònica i progressiva, o directament consulta amb l’Al·lergòleg.

El  Diagnòstic per part de  l’Al·lergòleg inclou: història clínica, exploració i prick test amb pneumoal·lergens. Altres proves que ens poden ajudar a confirmar l’al·lèrgia o a descartar-ne altres causes són: determinació analítica, test de provocació ocular o nasal,  rinomanometria anterior o acústica (grau d’obstrucció), citologia nasal (eosinòfils), olfactometria (pèrdua de l’olfacte), fibroscòpia nasal  i TAC sins paranasals  (sinusitis i pòlips nasals).

El Tractament Inicial instaurat serà evitar l’exposició als al·lèrgens responsables i els agents irritants (fum de tabac, ambients contaminats, aire condicionat intens), així com fomentar l’educació del pacient. Antihistamínics orals o intranasals. Rentats nasals amb aigua de mar i  corticoides intranasals.

En les Visites Control l’especialista valorarà una nova opció de tractament: Immunoteràpia específica o vacunes al·lergèniques. En qualsevol de les opcions d’immunoteràpia, oral, sublingual i subcutània, l’especialista realitzarà de manera periòdica avaluacions i tractament dels símptomes. El tractament exigeix constància i una duració de tres a cinc anys, amb molt bons resultats en el pacient candidat.

La patologia al·lèrgica dificulta la vida diària dels pacients i és per això que és necessari un maneig integral de la patologia, no només des del punt de vista terapèutic, sinó també orientant el pacient sobre com conviure millor amb la seva malaltia.

En cas de símptomes, consulta’ns.