933 293 925 info@alergocat.cat

Les proves cutànies de major utilitat en al·lergologia són tres:  prick-test, prova intradèrmica i la prova epicutània. Les proves d’al·lèrgia en general no són doloroses (llevat de les intradèrmiques) produint únicament pruïja i  per realitzar-les no és necessari està en dejú. El risc amb aquestes proves és molt baix. Només en pacients extremadament al·lèrgics, i  normalment amb les proves de medicaments.

Prova intraepidèrmica (Prick test) 

 • Les proves cutànies en prick test es poden realitzar al llarg de tot l’any.
 • És convenient evitar l’administració d’antihistamínics set dies abans de la prova. Els antihistamínics també es troben en medicaments utilitzats per la grip i quadres catarrals com el frenadol. Hi ha altres medicaments que poden modificar el resultat de la prova, però la seva suspensió pot ser complicada. Pregunti’ns !
 • Si el tractament és en forma de gotes pels ulls, sprays nasals o inhaladors per l’asma, no és necessari suspendre’ls per fer la prova.
 • S’han d’evitar l’ús de cremes i substàncies irritants a la zona de realització de la prova (avantbraços).

Prova Intradèrmica 

Les mateixes recomanacions anteriors, però a més a més s’ha d’evitar els corticoides perquè poden donar falsos negatius en les reaccions retardades.

Prova epicutània (test del pegat)

 • No ha de prendre corticoides orals com a mínim en els quinze dies previs, ni cap altre tractament immunomodulador.
 • És convenient evitar l’administració d’antihistamínics cinc dies abans de la prova. Si no és possible, posis en contacte amb nosaltres.
 • Durant tota aquesta setmana no es pot mullar l’esquena.
 • No realitzar moviments bruscos (sobretot amb els braços).
 • Ha d’evitar la calor, la sudoració i l’exercici físic.
 • Portar roba còmoda.
 • No prendre el sol.
 • No ha d’aplicar pomades a la zona de realització de les proves (esquena).
 • Les proves s’han de realitzar en la fase estable de l’èczema.

És preferible no realitzar aquestes proves a l’estiu,  perquè si els pegats cauen per la suor abans de les 48 hores, es poden produir falsos negatius en la lectura.