933 293 925 info@alergocat.cat

L’alumini  s’ha considerat recentment com al·lergen de l’any segons The American Contact Dermatitis Society (ACDS) per les investigacions actuals sobre dermatitis de contacte que han permès detectar aquestes hipersensibilitats de forma més precisa.

Les manifestacions clíniques predominants de l’al·lèrgia a l’alumini són els nòduls subcutanis pruriginosos i la dermatitis eczematosa.

L’alumini és molt utilitzat i entra en contacte amb la seva forma elemental o a través de les seves sals. L’exposició és inevitable, ja que és present en el transport, la construcció, l’embalatge, els equips electrònics, en productes de consum, aliments i aigua potable, vacunes, medicaments , antitranspirants o desodorants, alienacions d’ús mèdic i odontològic,  pigments dels tatuatges, en protectors solars entre d’altres.

L’eina de diagnòstic per a la determinació de les substàncies responsables de la dermatitis al·lèrgica de contacte, són les proves epicutànies. Es recomana fer una lectura de  la prova  una setmana després de l’aplicació per no perdre’s entre el 15% i el 20% de l’al·lèrgia a l’alumini. La preparació amb ACH 10% detecta substancialment més al·lèrgia a l’alumini que ACH 2%.

Les vacunes que contenen hidròxid d’alumini o qualsevol de les seves sals són les principals fonts de sensibilització. En pacients amb dermatitis de contacte a aquest al·lergen, les vacunes que contenen alumini han de ser reemplaçades per vacunes sense alumini; o si no pot ser, el pacient ha de rebre la vacuna de forma intramuscular profunda (per reduir el risc de noves lesions en els casos en què no hi hagi substitut disponible).