933 293 925 info@alergocat.cat

Tot i no substituir l’espirometria, el peak flow  és un dispositiu portàtil pel maneig i autocontrol de l’asma bronquial. Existeixen aparells manuals  i electrònics que tenen com a avantatge evitar el registre manual, augmentar l’exactitud i emmagatzemar tota la informació en temps real.

Les lectures del flux espiratori màxim (FEM) ens ajuden a valorar la gravetat de l’asma, controlar la resposta al tractament i detectar un empitjorament de la funció pulmonar  evitant un possible episodi d’asma greu.

 

Valors de referència 

Existeixen uns  valors teòrics en funció de l’edat, sexe i alçada. Es recomana tenir com valor de referència el millor FEM personal en situació d’estabilitat.  Per calcular el millor valor es registren els  valors de FEM a primera hora del matí  i a última hora de la tarda durant un període de temps de dues setmanes quan l’asma està ben controlada. Es realitzen tres mesures anotant la millor de les tres.

Es consideren normals els valors de FEM  que superin el 80% del valor teòric. Quan la persona detecta un descens del 20%  implica un empitjorament del seu estat i un mal control de la malaltia.