933 293 925 info@alergocat.cat

L’emergència sanitària ha dibuixat un escenari en què la telemedicina s’ha multiplicat per set aconseguint un impuls definitiu. Hi ha signes inequívocs que aquest nou servei està aquí per quedar-se i que el futur anirà cap a un model mixt on coexistiran diferents models de consulta amb la finalitat de millorar la gestió de la salut.

El sector assegurador ha facilitat diferents projectes, reforçant així  la digitalització i la medicina personalitzada. Els més importants són: Sanitas amb l’assegurança digital Blua, DKV  amb l’aplicació Uclinic, Mapfre amb l’aplicació Saba, Asisa amb un nou servei anomenat Asisa Live i la resta de mútues mitjançant l’aplicació Chip Card.

Què és la telemedicina? És un sistema d’atenció mèdica a distància, és una nova manera de fer i organitzar els serveis sanitaris. En altres paraules, la telemedicina utilitza les tecnologies de la informació per proporcionar l’assistència mèdica, independentment de la distància que separa els que ofereixen el servei.

Com conviu aquest nou servei  i la consulta tradicional? La telemedicina és un complement a la gestió de la consulta i el que canvia és el medi, però no el fi del procés assistencial.

Beneficis: 

  • Facilita l’accés a l’atenció mèdica.
  • Evita desplaçaments innecessaris.
  • Redueix les derivacions a l’àmbit hospitalari.
  • Disminueix els temps d’espera en la prevenció, el diagnòstic i tractament.
  • Millora la continuïtat assistencial.
  • Potència les segones opinions.