933 293 925 info@alergocat.cat

Des que es va iniciar la vacunació de la població, ha sorgit la idea que els pacients al·lèrgics, especialment amb antecedents de reaccions greus amb medicaments o aliments, no haurien de vacunar-se.

En el cas de la vacuna per COVID 19, només les persones amb antecedents d’al·lèrgia a algun dels seus components, hauran d’evitar-la.

Els beneficis de la vacunació per COVID 19 superen amplament els possibles efectes secundaris que d’altra banda, poden tenir tots els medicaments que existeixen.

Fins ara no s’han demostrat efectes secundaris greus amb la vacuna, que desaconsellin posar-la i les persones al·lèrgiques en general, estan en les mateixes condicions que les no al·lèrgiques.

En qualsevol cas, el personal que administra les vacunes està capacitat per contrarestar una possible reacció al·lèrgica, exactament igual que passaria amb una reacció amb antibiòtics o qualsevol altre medicament.

Es recomana aplicar la vacuna en un centre sanitari a les persones amb antecedents de reaccions greus amb medicaments injectats, i tenir-los en observació almenys 30 minuts.

Exactament igual que es faria amb qualsevol medicament, a les persones que puguin tenir una reacció al·lèrgica a la vacuna caldrà fer un estudi posterior.

Les darreres recomanacions indiquen que es deixi passar quinze dies entre la vacuna de la COVID i qualsevol altra vacuna.